SGP Oberlohberg SportgemeinschaftPestalozzidorf Oberlohberg e.V.
Tischtennis
Mannschaften bei den Senioren 1. Mannschaft 2. Manschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Ol. Tiedmann  B. Zak Do. Steinke T. Merl To. Zak K. Heni A. Gerber S. Langel A. Lotric S. Loz A. Bassier K. Baumgartner G. Süsselbeck H. Mienert R. Schicke Th. Zak M. Kränzel M. van Looij W. Ganster C. Peuckert P. Schlüß M. Westphal B. Lippmann F. Höfkes R. Dürselen A. Petry J. Maliekal W. Hambücker A. Paschedag D. Hoffmann St. Dürselen L. Stolbrink J. Paschedag Y. Koppers A. Horstmann KH. Wichering G. Büttgen M. Wilke A. Haverhämper M. Semrau L. Hülsken B. Steinbach O. Bongers
bei den Junioren: männl. Jugend Schüler
J. Paschedag A. Haverkämper L. Hülsken M. Semrau B. Steinbach J. Kipouros O. Bongers T. Flörichs L. Mees B. Spelleken Ph. Kebe C. Corbach
SportgemeinschaftPestalozzidorf Oberlohberg e. V.
Tischtennis
Mannschaften bei den Senioren 1. Mannschaft 2. Manschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Ol. Tiedmann  B. Zak Do. Steinke T. Merl To. Zak K. Heni A. Gerber S. Langel A. Lotric S. Loz A. Bassier K. Baumgartner G. Süsselbeck H. Mienert R. Schicke Th. Zak M. Kränzel M. van Looij W. Ganster C. Peuckert P. Schlüß M. Westphal B. Lippmann F. Höfkes R. Dürselen A. Petry J. Maliekal W. Hambücker A. Paschedag D. Hoffmann St. Dürselen L. Stolbrink J. Paschedag Y. Koppers A. Horstmann KH. Wichering G. Büttgen M. Wilke A. Haverhämper M. Semrau L. Hülsken B. Steinbach O. Bongers
bei den Junioren männl. Jugend Schüler
J. Paschedag A. Haverkämper L. Hülsken M. Semrau B. Steinbach J. Kipouros O. Bongers T. Flörichs L. Mees B. Spelleken Ph. Kebe C. Corbach